Lasten- ja nuortenkoti Toivonniemessä on kodinomaiset ja viihtyisät puitteet seitsemälle sijaishuollon piirissä olevalle 4-17-vuotiaalle lapselle.

Tarjoamme turvalliset puitteet lapsen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kasvulle sekä eheytymiselle. Aikuisten rytmittämät päivät, selkeät rajat sekä kokonaisvaltainen huolenpito luovat pohjan kasvatustyölle. Toimintamme perustuu strukturoituun arkeen ja sääntöihin, jotka takaavat arjen ennakoitavuuden ja jatkuvuuden.

Lasten- ja nuortenkoti Toivonniemen toiminta tarjoaa lapsille uusia korvaavia kokemuksia, mutta panostaa myös lasten aiempien kokemusten työstämiseen toiminnallisuuteen perustuvan terapeuttisen toiminnan avulla. Lasta haavoittavien ja negatiivisten asioiden käsittelyn mahdollisuus antaa tilaa uusille asioille ja mahdollisuuksille.

Trauma- ja kriisityö tukee lasten kanssa arjessa elämistä ja on suurena etuna myös lasten vanhempien kanssa työskentelyssä. Vanhemmuustyön tavoitteena on lapsen perheen kanssa tehtävä työ ja vanhemmuuden tukeminen. Lapsen elämän merkityksellisten ja tärkeiden ihmisten kuuleminen ja tukeminen ovat osaltaan auttamassa lapsen eheytymistä. Tuemme ja tarvittaessa myös valvomme lasten ja vanhempien sekä sisarusten välisiä tapaamisia. Toivonniemessä on myös perhehuone vanhempien yöpymistä varten.

Panostamme erityisesti lapsen koulunkäynnin tukemiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön koulun kanssa. Säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa olemme yhteydessä lapsen opettajaan. Lähistöllä on monipuolinen kouluverkosto niin ala- kuin yläasteikäisille sekä erityiskoulu, lukio ja erilaisia ammattioppilaitoksia.

Yhteistyö lapsen sijoittaneen sosiaalitoimen kanssa on tiivistä. Lapsen kehitystä ja asetettuja tavoitteita seurataan säännöllisesti raportoinnin sekä asiakassuunnitelmapalaverien avulla.

Toivonniemessä työskentelee muun muassa sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitaja ja yhteisöpedagogi sekä neuropsykiatrinen valmentaja.

Tiedostot